Głównymi celami konkursu była popularyzacja literatury dziecięcej o tematyce zdrowotnej, rozwijanie predyspozycji i talentu recytatorskiego dzieci w wieku przedszkolnym oraz kształtowanie nawyków prozdrowotnych. W przerwie zaplanowanej na obrady jury, panie prowadzące przygotowały wesołe pląsy przy muzyce. Na zakończenie konkursu odbyło się uroczyste wręczenie nagród i dyplomów dla zwycięzców oraz dla wszystkich uczestników konkursu. Nagrody dla uczestników zostały zakupione z Rady Rodziców.

Kategoria 3-4 latki
I miejsce -Ignacy Chyliński, Aleksander Schmidt, Nadia Tomana

Kategoria 5-6 latki
I miejsce Kornelia Ossowska i Zuzanna Osnowska
II miejsce Pola Chwała
III miejsce Karolina Wrmbier
Skip to content