15 listopada w grupie „Krasnali” odbyło się „Pasowanie na przedszkolaka”. Odświętny strój, wystrój sali, a także ogromne zaangażowanie dzieci podkreśliły doniosłość wydarzenia. Uroczystość rozpoczęła się od przedstawienia części artystycznej, w której dzieci zaprezentowały swoje umiejętności artystyczne. W spotkaniu brali także udział rodzice dzieci , zaproszeni goście – pan Wójt Sławomir Janicki , pani dyrektor ZSP w Kaliskach Bogumiła Wałaszewska i wicedyrektor ZSP w Kaliskach – Katarzyna Pettka. Po przedstawieniu zaprezentowanym przez dzieci uroczystego pasowania dokonała pani dyrektor. Na zakończenie rodzice wraz ze swoimi pociechami wzięli udział w słodkim poczęstunku.

Skip to content