„Warsztaty lepienia z gliny”
To koleje zajęcia zaplanowane w ramach realizacji projektu „Przedszkolaki poznają tradycje i kulturę ludową”
Przedszkolaki dowiedziały się jak ciekawe i piękne rzeczy można ulepić lub wyrzeźbić z gliny oraz , że glina to rodzaj skały, którą można spotkać pod ziemią i jest ona stosowana jako materiał do budowy domów, wyrabiania garnków, rzeźbienia. Dzieci dowiedziały się, co to jest rzeźba i płaskorzeźba i zostały zachęcone do samodzielnego wykonania swojej figurki z gliny.
Skip to content