Wprowadzenie „Polityki oraz procedur ochrony małoletnich przed krzywdzeniem    w Samorządowym Przedszkolu Publicznym w Kaliskach

 Nowelizacja Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (Dz.U. 2023 poz. 1606) określiła warunki skutecznej
ochrony małoletnich przed różnymi formami przemocy. Wprowadzone zmiany wskazały na potrzebę
opracowania jasnych i spójnych standardów postępowania  w sytuacjach podejrzenia krzywdzenia
lub krzywdzenia małoletnich.
Standardy ochrony małoletnich to zestaw zasad i procedur, które mają chronić dzieci  i młodzież w
placówkach oświatowych przed wszelkimi sytuacjami, w których mogliby zostać skrzywdzeni.
Polityka oraz procedury ochrony małoletnich przed krzywdzeniem obowiązujące w placówce
dostępne są  w zakładce: O nas,  w dziale Regulaminy i procedury obowiązujące w przedszkolu.

Skip to content