Rekrutacja 2022/2023

Podstawa Wychowania Przedszkolnego

Procedura bezpieczeństwa w Samorządowym Przedszkolu Publicznym w Kaliskach, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19 od dnia 1 września
2020 roku.