hands-on-childrens-museum-child-care-family-teacher-kids-fashion-c3a6c53a4baf0f66c1d6e46101fc7c17

Rekrutacja 2023/2024

Podstawa Wychowania Przedszkolnego

Procedura bezpieczeństwa w Samorządowym Przedszkolu Publicznym w Kaliskach, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19 od dnia 1 września
2020 roku.