Kadrę pedagogiczną stanowią  nauczyciele z wyższym wykształceniem pedagogicznym, którzy zapewnią profesjonalną opiekę edukacyjną i wychowawczą dzieci. Pomocną ręką dla nauczycieli są również inne osoby zatrudnione w przedszkolu. Personel przedszkola to ludzie pogodni, życzliwi o wysokiej kulturze osobistej, nastawieni na zaspokajanie indywidualnych potrzeb dzieci i rozwijanie ich zainteresowań. Cały personel tworzy atmosferę ciepła i życzliwości oraz wzajemnego poszanowania, by w naszym przedszkolu wszyscy czuli się jak w domu.

 

BOGUMIŁA WAŁASZEWSKA

dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Kaliskach

WIOLETA SŁOMIŃSKA

wicedyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Kaliskach

KATARZYNA PETTKA

wicedyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Kaliskach

 
 

 

NATALIA OSNOWSKA

wychowawca grupy 3 -latków „ŻYRAFY”

 

LUCYNA CHWAŁA

wychowawca grupy 4 -latków „SŁONIKI”

 

MARTA WIŚNIEWSKA

wychowawca grupy 5 -latków „PSZCZOŁY”

 

RADOSŁAW CIEMIŃSKI

nauczyciel współorganizujący w grupie „PSZCZOŁY”

 

DARIA NOWOTNA

wychowawca grupy 3-4 -latków „MOTYLKI”

 

MONIKA DEMBICKA

wychowawca grupy 6 -latków „ŻABKI”

 

KAROLINA GROTH

wychowawca grupy 5-6 -latków „JEŻYKI”

 

BEATA KRUŻYCKA

wychowawca grupy 5 -latków „BIEDRONKI

 

DOROTA GRZYWACZ

nauczyciel języka angielskiego

 

WOJCIECH HILLER

nauczyciel religii

 

MARTA WIŚNIEWSKA

logopedia

ALEKSANDRA LECH

pedagog

NATALIA TRZEBIATOWSKA

psycholog

 

PRACOWNICY OBSŁUGI:

LICA KATARZYNA

MALINOWSKA JOANNA

OSNOWSKA CELINA

SZCZEPAŃSKA ANGELIKA

SMOLIŃSKA LUCYNA

ZBOROWSKA ALICJA