TEL./FAX

585889269

ADRES KORESPONDENCYJNY

Przedszkole Publiczne w Kaliskach
ul. Nowowiejska 3
83-260 Kaliska

E-MAIL

przedszkolekaliska@wp.pl