Nasze przedszkole to bezpieczne, przyjazne i inspirujące miejsce dla dzieci. Jest w nim przestrzeń na pozytywny dialog pełen szacunku do dziecka i rodzica, kontakt z naturą, ze sztuką, spotkania z niezwykłymi ludźmi i wycieczki.

Ważnym celem jest dla nas porozumienie z rodzicami oraz współdziałanie z nimi dla dobra dziecka i wszechstronnego rozwoju jego osobowości. W naszym przedszkolu dzieci czują się dobrze, są bezpieczne, uśmiechnięte i zadowolone, a dzięki szerokiej gamie kreatywnych  zabaw i ćwiczeń poznają i odkrywają otaczający świat, na miarę swoich potrzeb i możliwości.

Działalność wychowawczo-edukacyjna przedszkola skupia się wokół rozwijania potencjału twórczego dziecka, jego talentów, zdolności czy zainteresowań. W pracy z dziećmi wykorzystujemy różnorodne, coraz to nowsze pomoce edukacyjne. Pracujemy w oparciu o nową podstawę programową i przygotowujemy dzieci do osiągnięcia dojrzałości szkolnej. Promujemy zdrowy styl życia kształtując postawy prozdrowotne. Ponadto, zapewniamy dzieciom terapię logopedyczną oraz pomoc psychologiczno – pedagogiczną. Dbamy o dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

W naszym przedszkolu przekazujemy dzieciom wiedzę, kształtujemy ich postawy, rozwijamy umiejętności zgodnie z możliwościami i naturalną aktywnością dziecka.

Wychowujemy człowieka samodzielnego i tolerancyjnego, twórczo wykorzystującego swoje uzdolnienia, dążącego do rozwijania swoich umiejętności i zainteresowań, dbającego o zdrowie i respektującego uniwersalne wartości, potrafiącego radzić sobie ze stresem, dążącego do samorealizacji i osiągania sukcesów, promującego postawę szacunku dla innych.

Zapewniamy dzieciom bezpieczeństwo i dobre samopoczucie. Preferujemy zdrowe żywienie. Wspomagamy dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Gwarantujemy przyjazną, dobrą i pełną zaufania atmosferę. Przedszkole wyposażone jest w sprzęt i środki dydaktyczne umożliwiające pracę z dzieckiem metodami aktywizującymi, prowadzącymi do wielostronnego rozwoju wychowanka. Zatrudniamy wykwalifikowaną, kompletnie zaangażowaną i odpowiedzialną kadrę. Rodzice aktywnie uczestniczą w życiu przedszkola. Posiadamy bardzo dobrą opinię i dbamy o swój pozytywny wizerunek w środowisku.