Lp.

 

Nazwa projektu, innowacji pedagogicznej

 

Termin realizacji 

 

Osoba   odpowiedzialna

 

1. 

Udział w programie edukacyjnym „Mali wielcy odkrywcy”

cały rok

M. Prabucka

 2.

„Mali matematycy” ( innowacja)

cały rok

                                             M. Dembicka

 

 

3.

„Animacje taneczne” (innowacja)

cały rok

R. Ciemiński

 

4.

Innowacja pedagogiczna – „Mali Kociewiacy”

cały rok

K. Groth

E. Kujawska

 5.

„Kolorowa siguma” (innowacja)

cały rok

L. Chwała
K. Żołądowska

 

6.

„Zakodowani- czyli kodowanie na dywanie”( innowacja)

cały rok

M. Prabucka
7.


Udział w projekcie „Mały miś w świecie wielkiej literatury

 

cały rok

M. Wiśniewska