Kadra

Kadrę pedagogiczną stanowią  nauczyciele z wyższym wykształceniem pedagogicznym, którzy zapewnią profesjonalną opiekę edukacyjną i wychowawczą dzieci. Pomocną ręką dla nauczycieli są również inne osoby zatrudnione w przedszkolu. Personel przedszkola to ludzie pogodni, życzliwi o wysokiej kulturze osobistej, nastawieni na zaspokajanie indywidualnych potrzeb dzieci i rozwijanie ich zainteresowań. Cały personel tworzy atmosferę ciepła i życzliwości oraz wzajemnego poszanowania, by w naszym przedszkolu wszyscy czuli się jak w domu.

Skip to content