ROCZNY PROGRAM PRACY DYDAKTYCZNO-PROFILAKTYCZNEJ SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W KALISKACH NA ROK SZKOLNY 2023/2024