ROCZNY PROGRAM PRACY DYDAKTYCZNO-PROFILAKTYCZNEJ SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W KALISKACH NA ROK SZKOLNY 2022/2023