Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 dla przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kaliska
Dok7_page-0001

Dokumenty do pobrania

  1. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka
  2. Oświadczenie o zatrudnieniu/pobieraniu nauki
  3. Oświadczenie o miejscu zamieszkania kandydata
  4. Oświadczenie – deklaracja czasu
  5. Oświadczenie o objęciu nadzorem kuratora/asystenta rodziny
  6. Oświadczenie o wielodzietności rodziny
  7. Oświadczenie o rodzeństwie kandydata
 

Zarządzenie Nr 12/2022 Wójta Gminy Kaliska z dnia 27.01.2022 r.