PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY
     21 marca w naszym przedszkolu świętowaliśmy pierwszy Dzień Wiosny. Celem naszym było kultywowanie tradycji związanych z powitaniem Wiosny oraz rozbudzanie wrażliwości na piękno przyrody. Podczas spaceru wszystkie grupy żegnały Zimę wymachując kolorowymi gaikami – okrzykiem „Precz Zimo zła…” Przedszkolaki pomaszerowały w kolorowym pochodzie do Remizy OSP w Kaliskach, gdzie zostały spalone kolorowe gaiki.